Aanpassing bouwregelgeving op komst

In de zomerperiode heeft minister Donner de Tweede Kamer geïnformeerd over een aanpassing van de bouwwetgeving voor veilig onderhoud. OSB-segment AWOG behartigt hierbij de belangen van de branche en ook van andere onderhoudsbranches. Al geruime tijd is OSB aan het lobbyen om de bouwregelgeving op het gebied van veilig onderhoud aangepast te krijgen. En dat lijkt