X-factor doorslaggevend bij onredelijk ontslag

Als een werknemer 'kennelijk onredelijk' is ontslagen, kan hij van de werkgever een schadevergoeding eisen. Tot voor kort was het onduidelijk hoe rechtbanken en gerechtshoven deze schadevergoeding berekenden. Naast de bekende kantonrechtersformule werden ook andere methoden gehanteerd. De X-factor blijkt van essentieel belang.