Omzeilen collectief ontslag kost geld

Het omzeilen van de WMCO door ontbinding is mogelijk, maar de werkgever zal de financiële noodzaak van het gevraagd ontslag moeten kunnen onderbouwen, het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen en er rekening mee moeten houden dat de kantonrechter een ontslagvergoeding toekent.