RMO: Meer toezicht op dienstverlening niet voldoende

De berichtgeving over zelfverrijkende bestuurders bij woningcorporaties en falend toezicht in de zorg hebben de discussie over de inrichting van de maatschappelijke dienstverlenende sectoren weer doen oplaaien. De geschiedenis leert dat een stevige verankering in de samenleving een essentiële voorwaarde is voor een goede maatschappelijke dienstverlening. Daarom moeten overheid en maatschappelijke organisaties niet alleen investeren in betere procedures voor toezicht en verantwoording, maar vooral ook in de relatie tussen organisaties enerzijds en burgers en cliënten anderzijds. Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn verkenning: Stem geven aan verankering. Over de legitimering van maatschappelijke dienstverlening.