Arbeidsvoorwaarden tijdens deeltijd-WW

Tot voor kort waren bedrijven huiverig gebruik te maken van de regeling deeltijd-WW. Kennelijk verslechterde de bedrijfssituatie zo snel dat inmiddels al voor 40.000 werknemers deeltijd-WW is aangevraagd. Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden in deze bedrijven?