Bepaalde of onbepaalde tijd?

Een werkneemster krijgt een jaarcontract, met zicht op een vaste aanstelling. Omdat haar functioneren nog onvoldoende is, biedt de werkgever haar een nieuwe overeenkomst voor drie maanden. De werkneemster gaat niet akkoord met dit aanbod, maar werkt daarna wel door. De kantonrechter oordeelt dat het hier gaat om een overeenkomst voor onbepaalde tijd.