Criteria 31 productengroepen duurzaam inkopen gereed

Op dit moment zijn van 31 productgroepen de milieucriteria klaar. Van de overige 49 productgroepen komen de milieucriteria nog dit jaar of in het eerste kwartaal van 2009 gereed. Daarmee is de belangrijkste basis gelegd voor duurzaam inkopen - inkopen met gebruikmaking van landelijk opgestelde duurzaanheidscriteria - door de overheid. Dat staat in de voortgangsrapportage