Ondernemerschap in de zorg: goed management van levensbelang

ONDERZOEK - Ondernemerschap is door invoering van marktwerking in de gezondheidszorg steeds belangrijker geworden. Nieuw overheidsbeleid probeert de ruimte voor ondernemerschap in de zorg te verbeteren. Door marktwerking kunnen de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg op peil blijven.