Aansprakelijkheid verzekeraar

De verzekeraar is aansprakelijk voor de door de werknemer geleden schade en nog te lijden materiële en immateriële schade, daar zowel de aard van de aansprakelijkheid als de aard van de schade ertoe hebben geleid dat ook schade die buiten de normale lijn der verwachtingen ligt voor vergoeding in aanmerking komt.