Kennelijk onredelijke ontslagname

Daar de gevolgen van de opzegging voor de werkgever te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkneemster bij die opzegging, wordt de vordering van de werkgever tot schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijke opzegging toegewezen.