Observeren werknemer niet onrechtmatig

Gelet op het stelselmatige ziekteverzuim en het niet-nakomen van de controlevoorschriften, en de op de gemeente rustende wettelijke verplichting tot re-integratie was het observeren van de ambtenaar gerechtvaardigd.