Adviesrecht OR?

De ondernemingsraad heeft geen adviesrecht omdat er geen sprake is van een belangrijke wijziging in de organisatie. De wijzigingen in de bedrijfsvoering en de personele gevolgen dragen onvoldoende gewicht voor een dergelijke kwalificatie.