Spelen was geen werk

Aan het vereiste 'in de uitoefening van de werkzaamheden' is pas voldaan als de schade het gevolg is van een ongeval dat een werknemer is overkomen terwijl hij overeenkomstig zijn arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichtte op de werkplek.