Lean HR in praktijk brengen

Bij 'Lean HR' gaat het niet alleen om kostenbeheersing en kostenreductie, maar vooral om een verantwoorde verhouding tussen kosten en opbrengsten, waarbij er wat betreft opbrengsten sprake moet zijn van wereldklasse ofwel operational excellence. Beschreven wordt hoe Valuentis, een Londons HR-adviesbureau, haar klanten op dit gebied terzijde staat.