Nieuwe competenties voor HR

Dave Ullrich en Wayne Brockbank deden een grootschalig onderzoek naar verschuivende eisen aan de competenties van HR-managers en stelden vast dat er sprake is van een nieuw profiel. Van HR-managers worden nu competenties verwacht als: geloofwaardig activist, cultuurbeheerder, talentmanager/organisatie-ontwerper, strategiearchitect, business partner en effectief operationeel uitvoerder.