Meer mobiliteit moet?

De Taskforce mobiliteitsbeleid heeft gesproken, 'Den Haag' is positief. Maar, denkt Rob Vinke, dát gaat de files niet oplossen. Het is de manager-als-controlefreak die flexibeler werken tegenhoudt. De oplossing van het fileprobleem ligt in het stellen van meer vertrouwen in de medewerker.