Oorverdovende stilte na Bakker?

Vanuit Den Haag blijft het opvallend stil na het verschijnen van het rapport van de commissie-Bakker. Vreemd, want dit rapport geeft glashelder aan wat er de komende jaren gedaan moet worden om meer mensen inzetbaar te krijgen en te behouden voor de arbeidsmarkt. Dat is namelijk de kernopdracht, en niet het ontslagrecht.