'Double loop fitness'

De arbeidsrelaties staan anno 2008 op scherp. We hebben steeds minder 'sociale' en indirecte verplichtingen naar elkaar, pakken meer de eigen verantwoordelijkheid en de belangen worden scherper gematched. Klaas Schouwstra pleit voor een alternatief: Double loop fitness, voor commitment aan de wederzijdse 'fit' en niet het recht van de sterkste.