Afkopen en wegwezen

Bij conflicten belanden we vaak in eindeloze procedures met als resultaat stagnatie, hoge kosten en ergernis. Uiteindelijk hebben weinigen daar echt baat bij. Volgens Rob Vinke ligt de oplossing in een snellere besluitvorming en het fors afkopen van gedupeerden.