Ruimte en waardering voor Wajongers

Als gezonde werknemers al moeite hebben het werktempo bij te houden, dan is dat voor jonggehandicapten een nog groter probleem. Als samenleving hebben we dit opgelost door de Wajong in het leven te roepen. Volgens Rob Vinke is dat niet de goede weg. Ook jonggehandicapten willen namelijk graag aan het werk. In plaats van ze af te schrijven, kunnen we ons dus beter inspannen voor passende arbeidsplaatsen.