Muurbloemen van onze economie

Aangezien driekwart van de Nederlandse autochtone vrouwen in deeltijd werkt zal de oplossing voor het tekort aan hoger opgeleid personeel volgens Marja Verkade van allochtone vrouwen moeten komen. Maar het is dan wel noodzakelijk dat werkgevers verder dan de hoofddoek kijken.