De spaghetti-CAO

CAO's zijn voor het merendeel onleesbaar. Het is een warboel aan reglementen, waarbinnen nieuwe afspraken worden verwerkt in bestaande afspraken zonder verder naar de tekst te kijken. En daarmee is de spaghetti-CAO geboren. Volgens Gijs Prast is het tijd om de CAO's eens rigoureus te herschrijven in begrijpelijke taal en korte zinnen.