Yin Yang

Als een volleerd yin yang-waarzegger voorspelt Gerard Evers wat ons het komende jaar te wachten staat op P&O-gebied: een herziening van de wetgeving inzake arbeidsparticipatie en ontslagrecht, meer Oost-Europese migranten door de uitbreiding van de Schengen-grens, arbeidsonrust in plaats van loonbeheersing en het behouden van personeel,uitgezonderd de oudere werknemer.