Van 'binden en boeien' naar 'vinden en groeien'

Als pas afgestudeerde wordt er weer om je gevochten. Met flitsende recruitmenttools word je geworven en eenmaal binnen wordt alles uit de kast gehaald om je te behouden. Enige terughoudendheid bij deze juichstemming is wel geboden, waarschuwt Jan Leget.