Betalen voor je eigen administratie

Met shared service centra en een intensief gebruik van de elektronische snelweg behaalt HRM veel voordelen. Volgens Rob Vinke komt dit mede doordat wij nu allemaal zelf de administratieve handelingen uitvoeren die eerst door een P&O-er werden gedaan. Willen we allemaal blij worden van SSC's, dan moeten we voor deze handelingen worden beloond.