HR moet kwaliteit van selectie bewaken

Starters op de arbeidsmarkt zijn volgens veel HR-managers verwend, ambitieloos en niet loyaal. Daarmee wordt volgens Ramses Serno voorbij gegaan aan de eigen onvolkomenheden. Men verdiept zich te weinig in de motivaties van de starter en is te veel bezig met het 'verkopen van een baan'.