De werkgever als zedenmeester

Bij conflictsituaties op de werkvloer moet de werkgever alert reageren. Een neutrale reactie of een enkel excuus is vaak niet voldoende om een conflict op te lossen. Zowel voor het slachtoffer als voor de dader moet duidelijk zijn wat de norm is.