Diversiteit in de zorg vraagt om doorpakken

ONDERZOEK - Veel meisjes van Turkse en Marokkaanse herkomst kiezen op het mbo voor een economisch-administratieve- of een welzijnsopleiding. Verscheidene factoren maken het echter noodzakelijk dat zij meer gaan participeren in de zorgsector. In het advies Diversiteit in de zorg vraagt om doorpakken van de Raad voor Werk en Inkomen worden voorstellen gedaan hoe deze participatie structureel kan worden verbeterd.