Arbeidsparticipatie ouders onder druk

De helft van jonge werkende gezinnen die voor kinderopvang gebruik maken van gastouderopvang, zegt minder te gaan werken of te stoppen als de bezuinigingsplannen van het kabinet worden doorgevoerd. Het gaat daarbij met name om het kabinetsvoornemen om het fiscaal maximum uurtarief in te perken tot 2,50 euro per kind.