Professionaliseren door certificeren

Het Centrum voor Werk en Inkomen toetst en certificeert de professionaliteit van zijn medewerkers en stimuleert hun verdere ontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde webcamtest om het professionele gedrag te analyseren.