Werklozen naar transportsector

In Rotterdam krijgen zestig uitkeringsgerechtigden een opleiding tot chauffeur. Daarmee hopen de initiatiefnemers twee problemen aan te pakken: het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en de mismatch tussen het competentieprofiel van de uitkeringsgerechtigden en het benodigde competentieprofiel voor het werk in deze sector.