Voldoende stages allochtone jongeren

Het totale aanbod van stages is groter dan het aantal leerlingen dat een stage of leerbaan zoekt. Desondanks hebben allochtone jongeren soms moeite om een passende stage te vinden. Andere factoren dan discriminatie blijken hieraan ten grondslag te liggen, zo staat in de Colo barometer.