HRM-beleid moet om

Organisaties moeten hun personeelsbeleid aanpassen aan de toenemende diversiteit in de samenleving en bedenken hoe zij jongeren gaan werven en behouden. Deze aanbevelingen doet Mandy van der Velde, bijzonder hoogleraar 'Management van veranderingsprocessen in grote organisaties', in haar oratie op 9 juli aan de Universiteit Utrecht.