Vrouwen aan de top vereist cultuurverandering

Om meer vrouwen naar de top te laten doorstromen is een cultuuromslag nodig op vier fronten: bedrijven, mannen, vrouwen en de Nederlandse cultuur. Dit concluderen onderzoekers die in opdracht van TopBrainstorm op zoek gingen naar de instrumenten en succesfactoren voor doorstroming van vrouwelijk talent naar de top.