Weinig beleid voor flexibel werken

Hoewel werkgevers vinden dat flexibiliteit leidt tot meer betrokkenheid en minder personeelsverloop, heeft nog maar een klein deel een formeel beleid voor flexibel werken. Dit blijkt uit een onderzoek onder Amerikaanse werkgevers, uitgevoerd door Hewitt Associates.