Noodzaak gezondheidsprogramma's

De toenemende directe en indirecte kosten van chronische ziekten drukken steeds zwaarder op het bedrijfsleven. De noodzaak van bedrijfsgezondheidsprogramma's neemt daarmee toe. Dit concluderen PricewaterhouseCoopers en het Wereld Economisch Forum naar aanleiding van hun onderzoek naar de bedrijfseconmische gevolgen van chronische zieke werknemers.