Nieuwe loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen een jaar subsidie krijgen als zij mensen in dienst nemen die volledig of deels arbeidsongeschikt of langer dan een jaar werkloos zijn. Ook komen er participatieplaatsen. Dit staat in het Wetsvoorstel stimulering arbeidsparticipatie (Stap).