Code goed openbaar bestuur in de maak

Er komt een code voor professioneel en betrouwbaar handelen van de overheid. Op initiatief van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een werkgroep van bestuurders en leidinggevenden bij de overheid een concept voor zo'n code voor goed openbaar bestuur opgesteld.