Overname zorgvastgoed door woningcorporatie Vestia

NIEUWS - Vestia Groep heeft per 1 oktober jl. twaalf complexen van Woonzorg Nederland overgenomen. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) had aan  woningcorporatie Woonzorg Nederland de eis gesteld dat er vastgoed moet worden afgestoten in die delen van het land waar het marktaandeel van de corporatie als gevolg van de samenwerking met de Evean Groep en Philadelphia te groot werd.