Welke leiderschapstijl wordt in Europa dominant?

Toekomstscenario's kunnen zich niet meer beperken tot economische en staatkundige ontwikkelingen, maar moeten expliciet rekening houden met menselijke verhoudingen. Dat zegt Joop de Vries, auteur van het boek Wiens Europa wint? Drie scenario's van de Europese samenleving. De Vries onderscheidt Europeanen niet op grond van nationaliteit, maar op grond van gemeenschappelijke waarden en normen. Hij komt tot drie elkaar beconcurrerende culturen.