Bevallingsdatum hoeft niet meer te worden gemeld

Sinds jaar en dag moet u van iedere zwangere werkneemster de vermoedelijke bevallingsdatum doorgeven aan het UWV. En u of de kersverse moeder moest ervoor zorgen dat het UWV de uiteindelijke bevallingsdatum te weten kwam, bijvoorbeeld door het sturen van een geboortekaartje. Maar dat laatste hoeft sinds kort niet meer.