Het ABC van spam

Uit een onderzoek dat is gedaan bij een Britse provider, blijkt dat er een verband bestaat tussen de eerste letter van een mailadres, en de hoeveelheid spam die op dat adres wordt ontvangen. Een adres dat begint met een A ontvangt meer spam dan het adres dat met een Z begint. Nog minder spam krijgen