Verkeersboete toch te verhalen op medewerker

Misschien herinnert u zich nog de baanbrekende uitspraak van het gerechtshof in Den Haag? Dat besloot twee jaar geleden dat werkgevers boetes voor snelheidsovertredingen van minder dan tien kilometer per uur niet op hun medewerkers met een auto van de zaak konden verhalen. Maar daar heeft de Hoge Raad kort geleden een stokje voor gestoken.