PRINSJESDAG: Maatregelen om werkloosheid tegen te gaan

Hoewel de werkloosheid daalt hebben jongeren en vijftigplussers het moeilijk op de arbeidsmarkt. Het kabinet komt daarom met maatregelen om werkloosheid onder deze twee groepen tegen te gaan. Vooral voor vijftigplussers is er een uitgebreid actieplan.