70:20:10: pure onzin of een slimme optelsom?

70:20:10 staat voor de verhouding tussen formeel en informeel leren. De één is er lyrisch over, de ander vindt het maar niks. De voor- en tegenstanders aan het woord.