Ziekmelding is geen werkweigering

Een werknemer meldt zich meerdere keren ziek. Zijn werkgever vindt dat er sprake is van werkweigering. Is het ontslag op staande voet gerechtvaardigd?