Privacy in het personeelsdossier: wat mag en wat niet?

Dossiervorming is belangrijk. Maar pas op voor de privacy in het personeelsdossier. Sla geen informatie op die er niet in thuis hoort. In dit artikel lees je welke gegevens je in het dossier mag opnemen en welke zeker niet.