Niet ontmoedigen, aanmoedigen!

Het aantal zzp'ers moet drastisch omlaag. Tenminste, dat vindt de Europese Commissie. Zelfstandigen zonder personeel zijn veelal niet of slecht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en tegen werkloosheid en bouwen vaak geen pensioenrechten op. Als zij dan in de problemen komen doordat zij arbeidsongeschikt of werkloos worden of op hun oude dag onvoldoende middelen hebben om rond te komen, dan doen zij wel een beroep op collectieve middelen, zoals de bijstand.