Wijziging ambtenarenrecht en reorganisatie

Menig overheidsorganisatie is bezig met een reorganisatie. Dat is ook niet verwonderlijk. De publieke omgeving is voortdurend in verandering, en dus moet de overheidsorganisatie meebewegen. Dat zal met de komst van de normaliseringswet (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) niet anders worden.