Reorganisatie? Een opfriscursus communiceren voor HR

Komt er opnieuw een reorganisatie aan? Blijf praten! Een opfriscursus communiceren voor HR ten tijde van een ontslagronde.